Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4371 - Høst 2004

Det har ved en feil blitt opplyst at masterstudentene har felles undervisning med bachelorstudentene i dette emnet. Det er ikke tilfelle. Vennligst se detaljert forelesningsoversikt for emnet HIS4371. Pensum er felles med HIS2371.

18. aug. 2004 02:00