Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4371 - Høst 2005

Legg merke til at undervisningen 6. oktober er utvidet til klokken 20. Dette for å ta igjen forelesningen som ble avlyst 29. september. Ekstraforelesningen holdes i auditorium 1, Helga Engh. Se oppdatert undervisningsplan.

26. aug. 2005 15:53

Grunnet reisefravær 29. september, avlyses forelesningen. Se oppdatert detaljert undervsiningsplan som ligger på semestersiden til HIS2371.

25. aug. 2005 14:43