Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4371 - Vår 2004

Skriftlig eksamen: 24. mai.

Prøveforelesning:

Utdeling av tema: 14. april fra 12:30 - 14:30 i ekspedisjonskontoret i 2. etg.

Prøveforelesningen holdes 21. april.

Sted: Undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus

Tidspunkt blir gjort kjent ved oppslag etter 14. arpil.

26. feb. 2004 01:00

Pensum, tid og sted for undervisning, beskjeder m.m. finner du her

18. nov. 2003 01:00