Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4371 - Vår 2005

Tid og sted for prøveforelesningene på HIS4000-nivå er ikke fastsatt enda. Endelig plan vil bli publisert tirsdag 24. mai.

23. mai 2005 13:33

Tema for prøveforelesning

Dersom du henter oppgaven fra web, ber vi om at du sender en e-post til historie-student@iakh.uio.no, slik at vi har en oversikt over hvem som har hentet tema for prøveforelsning.

19. mai 2005 14:22