Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4371 - Vår 2018

Kjære studenter på HIS2371/4371,

 

Oppgaveteksten legges ut i Fronter onsdag 28.februar.

Frist for å levere er onsdag 21.3, kl.23:59, i grupperommene i Fronter.

 

Studieadministrasjonen v/IAKH

20. feb. 2018 17:07

Se her for den detaljerte planen til HIS2371/4371

4. jan. 2018 13:00