Dette emnet er nedlagt

Semesterside for HIS4372 - Høst 2004

På grunn av stor påmelding til kurset på bachelor-nivå, vil seminarene være reservert disse studentene. Masterstudentene får således normalt ikke tilgang til disse, kun oversiktsforelesningene.

13. aug. 2004 02:00