Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

25. november kl. 12:30 til 28. november kl. 14:30

Eksamensbesvarelsen skal leveres i Fronter i mappen "innlevering hjemmeeksamen" før 14:30 siste eksamensdag. I innleveringsprosessen vil du bli bedt om å svare på spørsmål vedrørende fusk og akademisk redelighet. Først når disse er besvart vil du kunne laste opp besvarelsen din. Merk at besvarelsene skal leveres i pdf-format og at det kun skal benyttes kandidatnummer, navn må ikke påføres, hverken på selve besvarelsen eller filen.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.