Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bøker:

Dahl, Hans Fredrik (m.fl.) (red.). Danske tilstander – norske tilstander. Forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45. Oslo: Press, 2010. Følgende artikler:

 • Hans Fredrik Dahl og Hans Kirchhoff ‘Okkupasjon – dansk og norsk’, s. 9-35
 • Iselin Theien: ‘Det politiske system og den tyske okkupasjon i året 1940', s. 37-55
 • Ole Kristian Grimnes: ‘Okkupasjon og politikk i Norge’, s. 89-113
 • Bjarte Bruland: ‘Jødeforfølgelsene i Norge’, s. 251-271.
 • Hans Kirchoff: ‘Holocaust i Danmark', s. 271-285.
 • Hans Fredrik Dahl: ‘Rettsoppgjøret i Norge etter 1945’, s. 349-360.

 

Emberland, Terje og Matthew Kott. Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt. Oslo: Aschehoug, 2012. Følgende utdrag:

 • Kapittel 1 og 2: s. 27 - 51.
 • Kapittel 5, 6, 7, 8 og 9: s. 111 – 219
 • Kapittel 14 (Germansk forbrødring): s. 293 – 309.

 

Lorenz, Einhart 2007. Leirene. Oslo: HL-senterets temahefte nr 3. 32 sider.

Øvrig litteratur:

Litteratur merket med * kan kjøpes i eget kompendium.  € er tilgjengelig online. Ved kjøp av kompendier må studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift fremlegges.

 

€ Andenæs, Johs., Olav Riste og Magne Skodvin. Norway and the Second World War. Oslo: Aschehoug, 1966. Følgende kapitler:

 • Magne Skodvin: Norway under occupation, s. 56-94
 • Olav Riste: Norway in exile, s. 95-121.
 • Johs. Andenæs: The post-war proceedings against enemy collaborators, s.122-163.

* Bruknapp, Dag O. «Ideene splitter partiet. Rasespørsmålets betydning i NS’ utvikling» i Danielsen, Rolf og S.U. Larsen (red.): Fra idé til dom. Noen trekk fra utviklingen av Nasjonal Samling. Bergen: Universitetsforlaget, 1976. s.9-47.

 

* Conway, Martin. «Legacies of exile: The exile governments in London during the Second World War and the politics of post-war Europe» i Conway, Martin og José Gotovitch (red.): Europe in Exile. European Exile Communities in Britain, 1940-45. New York: Berghahn books, 2001. s. 255-274.

 

* Dahl, Hans Fredrik. De store ideologienes tid. Oslo: Aschehoug, 2001. Kapittelet «Fascistisk fare for Norge?», s.189-227.

 

* Emberland, Terje. «Hagals menn». Utdrag fra Religion og rase. Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945. Oslo: Humanist forlag, 2003.

 

* Emberland, Terje. «NATIONALITETENES VÆRSTE KLOAKSLAM». Antisemittisme i Norge 1900-1940» i Humanist nr. 2 (2008). 

 

€ Garau, Salvatore. «Anticipating Norwegian Fascism: The Radicalization of Urban Right-Wing Nationalism in Inter-war Norway». European History Quarterly 43, 4 (2013): 681–706.

 

* Grimnes, Ole Kristian. «Historieskrivningen om okkupasjonen. Det nasjonale konsensus-syndromets gjennomslagskraft». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 (1990): 108-121.

 

€ Hetland, Øystein. Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? Oslo: HL-senterets temahefte nr. 17, 2012. 36 sider.

 

* Hirschfeld, Gerhard. Nazi Rule and Dutch Collaboration. Oxford: Berg, 1988. S. 1-54.

 

€ Hjeltnes, Guri. «Hverdagsliv» i Magne Skodvin (red.): Norge i krig: fremmedåk og frihetskamp 1940-1945, bd. 5. Oslo: Aschehoug, 1986. S. 7-66.

 

€ Holmila, Antero og Karin Kvist Geverts. «On Forgetting and Rediscovering the Holocaust in Scandinavia: Introduction to the special issue on the histories and memories of the Holocaust in Scandinavia». Scandinavian Journal of History 36, 5 (2011): 520-535.

 

* Levin, Irene. «Taushetens tale». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4 (2001): 371-382.

 

€ Maerz, Susanne. «Okkupasjonstidens lange skygger». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4 (2007): 365-377.

 

* Riste, Olav. «Norway» og «Norwegian Campaign» i Dear, I.C.B. (red.): The Oxford Companion to the Second World War. Oxford: Oxford University Press, 1995. S. 818-823.

 

* Rougthvedt, Bernt. Med penn og pistol. En biografi om Jonas Lie. Oslo: Cappelen Damm, 2010. S. 203-211.

 

€ Sachnowitz, Herman. Det angår også deg. Oslo: Cappelen, 1976. 224 sider.

 

* Sørensen, Øystein. «Forskningen om krigen i Norge. Tradisjonelle og nye perspektiver». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1 (1989b): 40-58.

Tilleggspensum for HIS4426:

 

Correll, Synne. Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Oslo, 2010. 248 sider.

 

Totalt: 1291 sider.

 

Publisert 8. juni 2015 16:24