Dette emnet er nedlagt

HIS4501A – Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon

Kort om emnet

Kurset tar for seg religiøse forestillinger, religiøse ritualer og den fysiske rammen (helligdommer, tempel, altre, votivgjenstander) for religionen i antikkens Hellas. Det vil også bli lagt vekt på å analysere religionens funksjon i samfunnet, spesielt forholdet mellom religionens karakter og den politiske strukturen i de greske bystater. Hovedvekten legges på arkaisk og klassisk tid (ca. 700-300 f.Kr.

Hva lærer du?

Studiet skal gi økt innsikt i religionens betydning og funksjon i de antikke samfunn. Studiet er utpreget tverrfaglig, det vil derfor være en hovedmålsetning at studentene skal tilegne seg metodisk bevissthet ved bruk av forskjellige typer kilder. Ikke minst p.g.a. den tverrfaglige vinklingen vil studiet være en god innføring til et MA-studium av det antikke samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen foregår over 4 uker, dels gjennom forelesninger ved Det norske institutt i Athen, dels gjennom omvisninger/ekskursjoner til monumenter i Athen og omegn. Det blir gitt 18 undervisningstimer.

Eksamen

Studentene vil før undervisningen starter få tildelt en tittel for en emneoppgave. Denne skal først presenteres muntlig på et seminar og deretter bearbeides til en skriftlig oppgave som skal innleveres etter undervisningens slutt. Oppgaven skal ikke overstige 10 normalsider.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet undervises ved Det norske instituttet i Athen

Emnet forutsetter at minimum 5 studenter er påmeldt. Dersom det er mindre enn 5 studenter vil emnet ikke tilbys.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk