Dette emnet er nedlagt

HIS4600R – Kildebehandling, fagtradisjon og metode i antikk- og middelalder-studier.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar sikte på å gi en innføring i kilder, metoder og analyse i studiet av emner fra antikk og middelalder. De metodiske problemer ved forskjellige kildekategorier vil bli belyst, og det vil bli gitt en innføring i fagtradisjoner innenfor antikk- og middelalderhistorie og Middelhavsarkeologi. Det vil også bli gitt en innføring i litteratursøking innen slike emner med utgangspunkt i biblioteksressursene i Roma.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å gi studentene en forståelse av de metodiske utfordringer ved bruk av forskjellige kildekategorier i en historiografisk kontekst og en praktisk støtte til litteratursøking som vil være til nytte under arbeidet med mastergradsoppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen foregår over 4 uker; gjennom forelesninger ved Det norske institutt i Roma, omvisninger ved monumenter og innføring i biblioteksressurser.

Kurset omfatter 28 undervisningstimer.

Eksamen

Semesteroppgave på max 10 normalsider som leveres ved semesterslutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Undervisningen i emnet foregår ved Det norske instituttet i Roma.

Det er en forutsetning for emnet at minimum 5 studenter er påmeldt. Dersom antallet blir lavere, vil emnet ikke blir tilbudt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høsten 2006

Eksamen

Høsten 2006

Undervisningsspråk

Norsk