Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg de sosiale og kulturelle endringer i middelalderens Italia. Roma kommer til å stå i fokus, men også andre deler av Italia blir trukket inn. Siden størstedelen av undervisningen foregår i Roma, er det naturlig å legge vekt på fremveksten av pavedømmet og dets forhold til de verdslige makter. Da middelalderen er en meget lang tidsepoke, kan kurset bare fordype seg i visse aspekter og perioder. Fokus vil variere med de lærerne som til enhver tid er ansvarlige for undervisningen.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å gi studentene en fordypning i temaer som religiøse og kulturelle endringer, maktstrukturer, interaksjon mellom forskjellige folkegrupper og mellom religiøse og verdslige makter, samt urbanisme, arkitektur og kunst i perioden mellom antikken og renessansen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen foregår ved Det norske institutt i Roma

Undervisningen vil bli konsentrert om én måned med intensiv undervisning i form av forelesninger og omvisninger ved monumenter i og nær Roma. Én ekskursjon til Ravenna er inkludert. Undervisningen omfatter 28 timer inkludert ekskursjonen til Ravenna.

Eksamen

Semesteroppgave på max. 10 sider som leveres ved semesterslutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet foregår ved Det norske instituttet i Roma.

Emnet forutsetter at minimum 5 studenter er påmeldt emnet, dersom færre er påmeldt vil ikke emnet bli tilbudt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk