Beskjeder

Published Nov. 19, 2003 1:00 AM

Vil bare bekrefte at eksamen er flyttet til 24/11 .

Tidspunkt: kl 09.00-13.00 (4 timer)

Sted: Sophus Bugges lesesal, del B

Published Oct. 30, 2003 1:00 AM

Forelesningen med Erling Skaug 11/11 kanselleres. Siste undervisningsdag i emnet er 28/10.

Published Oct. 9, 2003 2:00 AM

Husk innlevering av oppgave 21/10 . Den leveres på ekspedisjonskontoret i Blindernveien 11 innen arbeidsdagens slutt kl 15.45.

Published Sep. 16, 2003 2:00 AM

Undervisningen tirsdag 16. september finner sted i Fredriksgate 3 . Oppmøte utenfor inngangen på gården.