Parts of the teaching in KONS1000 has moved from Blindernveien 11 to Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes hus. Seeundervisningsplanenfor more details.

Aug. 28, 2008 6:03 PM

Ved Universitetet i Oslo er alle studenter nå pålagt å bruke sin studentmail. All informasjon fra oss vil heretter komme via studentmail, og ikke gjennom privat mail.

Her finner du Webmail. Her finner du veiledning for bruk av Webmail. Alle tekniske spørsmål om bruk av Webmail kan rettes til Student-IT ved HF

Aug. 7, 2008 3:48 PM