Semester page for KONS2010 - Autumn 2005

Vennligst sjekk regelmessig den detaljerte undervisningsplanen. Endringer kan oppstå.

Pensum listen kommer i begynnelsen av semesteret. Det vil være noen få forandringer fra det gammle pensumet. For orientering se pensum, v04

June 22, 2005 12:16 PM