Dette emnet er nedlagt

KONS2011 – Konserveringsetikk (Konserveringshistorie- og filosofi II)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i de grunnleggende prinsipper i konservering og deres anvendelse innen studium, bevaring og restaurering av gjenstander og samlinger. Det legges vekt på forhold som angår konflikt mellom grunnleggende prinsipper og endringer i disse prinsippenes anvendelse av utøvere og teoretikere i tidens løp. Kurset omfatter følgende emner: Rensing, restaurering og rekonstruksjon av kunstverker, debatter om behandling og den estetiske formidling av kunstverker og museumsgjenstander, forestillingene om autentisitet og integritet og dikotomien mellom historisk autentisitet og estetisk autentisitet, forestillingene om kunstnerens/håndverkerens opprinnelige intensjon og reversibilitet; bevaring av tegn på bruk og alder, forestillingen om patina.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenten en innføring i grunnleggende teoretiske og filosofiske prinsipper for bevaring og gjenstandkunnskap. Ement tar opp noen av de samme temaer som i konserveringshistorie (KONS2010), men tilnærmingen er mer abstrakt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

40 poeng i arkeologi, kunsthistorie eller etnologi.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales tatt etter KONS2010

Studenten bør ha gode leseferdigheter i engelsk og kunne orientere seg i tysk/og eller fransk litteratur

Undervisning

Emnet går over ett semester og består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Kurset vurderes ved essay(s)

Annet

Minimum 5, maksimum 25 studenter.

Første gangs undervisning vår 2004.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Norsk