Ved Universitetet i Oslo er …

Ved Universitetet i Oslo er alle studenter nå pålagt å bruke sin studentmail. All informasjon fra oss vil heretter komme via studentmail, og ikke gjennom privat mail.

Her finner du Webmail. Her finner du veiledning for bruk av Webmail. Alle tekniske spørsmål om bruk av Webmail kan rettes til Student-IT ved HF

Published Aug. 7, 2008 3:53 PM - Last modified Aug. 7, 2008 3:53 PM