Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KONS3031 - Høst 2003

Sensuren på KONS3031 faller forhåpentligvis i slutten av neste uke. Den eksterne sensoren er ikke i landet for øyeblikket.

15. jan. 2004 01:00

Forelesningen tirsdag 25. november er flyttet til klokken 10:15-12:00, samme sted

25. nov. 2003 01:00

Forelesningen uke 48 finner sted tirsdag 25. november (ikke på torsdag som i de øvrige uker).

25. nov. 2003 01:00