Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KONS3031 - Vår 2008

Dette pensumet er oppdatert 24.01.2008. Merk endringene under U1.

24. jan. 2008 14:44

Merk at pensum for dette emnet kan endres før undervisningsstart V08. Nærmere beskjed vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.

10. jan. 2008 11:43