Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mars

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 24. mars kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 03:12