Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Utlevering av oppgaven: 2. november kl. 13:00

Innleveringsfrist: 9. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 01:59