Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. oktober

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 30. oktober kl. 11:00

Obligatorisk oppmøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 10:42