Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Centre for Ibsen Studies

Besøksadresse: 
Henrik Wergeland's house, 2.etg, Niels Henrik Abels vei 36

Ekspedisjonstid: 
09.00-15.45

Postadresse: 
Pb. 1166 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 85 86 80
Faks: 22 85 86 81
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/is/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Published May 31, 2006 9:43 AM - Last modified Aug. 20, 2007 3:07 PM