Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–250 av 309 emner
Emne Studiepoeng
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 - Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Klassisk forskningsseminar (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT4900 - Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
CSMN4010 - Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 - Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 - Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 - Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EXFAC03-FIL - Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE - Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN - Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 - Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4324 - Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 - Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 - Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S - Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 - Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 - Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 - Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4420 - Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 - Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 - Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 - Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4600 - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 - Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 - Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
GRE1001 - Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1002 - Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1105 - Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 - Attisk prosa (5 studiepoeng) 5
GRE1402 - Platon (5 studiepoeng) 5
GRE1403 - Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1405 - Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2400 - Tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 - Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 - Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 - Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4110 - Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4190 - Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4301 - Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 - Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 - Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 - Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4400 - Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 - Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4402 - Gresk filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE4404 - Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 - Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4407 - Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2001 - Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2009 - Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne (10 studiepoeng) 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE2016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE2018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2020 - Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 - Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE2023 - Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2025 - Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2026 - Historieskrivingens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2041 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2048 - Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2049 - Fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2050 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2051 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2055 - Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 - Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2080 - En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi (10 studiepoeng) 10
IDE2082 - Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4009 - Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4010 - Nytt fra idéhistorisk forskning (10 studiepoeng) 10
IDE4014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE4018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4023 - Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4040 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4048 - Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4051 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4052 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4055 - Fordypning i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 - Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
IDE4070 - Machiavelli - politiker, historiker og filosof (10 studiepoeng) 10
IDE4078 - Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4080 - Den moderne naturrettstradisjonen (10 studiepoeng) 10
IDE4084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE4091 - Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4100 - Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 - Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 - Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN2000 - Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 - Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2005E - Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2009 - Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2011 - Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN2015 - Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2075 - Collisions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN2085 - Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN2130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2132 - Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN2140 - Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2200 - Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2201 - Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2210 - Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN2220 - Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN2230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2235 - Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2240 - Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 - Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2305E - Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN2306E - Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2310 - Gotikken som forestilling og realitet: perspektiver på byggverk og billedkunst 1140–1400 (10 studiepoeng) 10
KUN2360 - Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2400 - Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 - Modernitet, visualitet og seksualitet i 1800-tallets billedkunst (10 studiepoeng) 10
KUN2500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2512 - Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2550 - Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN2560 - Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 - On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 - Bacheloroppgave i kunsthistorie (20 studiepoeng) 20
KUN4000 - Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN4009 - Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4010 - Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving (10 studiepoeng) 10
KUN4011 - Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4012 - Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN4015 - Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4016 - Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN4020 - Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4030 - Faghistorie og metode (10 studiepoeng) 10
KUN4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN4040 - Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4061 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4062 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN4063 - Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN4070 - Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4075 - Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4085 - Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4086 - Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4090 - Masteroppgave i kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
KUN4130 - Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4132 - Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN4135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN4140 - Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4200 - Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4201 - Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN4202 - Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4210 - Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN4220 - Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4230 - Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10