Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–41 av 41 emner
Emne Studiepoeng
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4393 – Miljøfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
IDE4016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4016E – Jesus in the History of Ideas: The Figure of Christ in the Past and the Present (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 – Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon (10 studiepoeng) 10
IDE4100 – Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN4062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN4086 – Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (60 studiepoeng) 60
KUN4132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
KUN4232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
LAT4190 – Masteroppgave i latin (30 studiepoeng) 30
LAT4401 – Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4403 – Vergil (10 studiepoeng) 10
LAT4407 – Seneca (10 studiepoeng) 10