Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–53 av 53 emner
Emne Studiepoeng
ANT1500 – Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 – Antikkens Roma (10 studiepoeng) 10
ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Philosophy and gender (10 studiepoeng) 10
FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 – Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1402 – Attisk prosa II (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 – Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2105 – Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10