Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Philosophy and gender (10 studiepoeng) 10
FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4393 – Miljøfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN2560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN4560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4401 – Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4407 – Seneca (10 studiepoeng) 10