Semesterside for ANT2210 - Vår 2007

NB! Undervisningen for uke 3 & 4 er byttet om: Napoliekskursjon er flyttet til 7-9 mai (uke 4) Forelesningene 07.05, 09.05 og 11.05 er flyttet til hhv. 30.04, 02.05 og 05.05

12. apr. 2007 16:35

Noen praktiske opplysninger fraDet norske institutt i Roma :

1) Deltakere bestiller og betaler selv reise og opphold.

2) Deltakere betaler selv utgifter til ekskursjoner og museumsbesøk. Kostnader forbundet med ekskursjon til Pompeii var ca € 90 pr person i 2006 (overnatting i doble eller triple rom), togbillett inkludert. Utgifter til museumsbilletter totalt under kurset var i 2006 ca € 70.

3) Deltakere på dette emnet kan søke om å få leie hybel gjennom DniR. Vær tidlig ute, for det er først til mølla. Les mer om hvordan du søker om hybel gjennom DniR Se også tips til annen innkvartering .

4) Det forventes aktiv deltakelse av studentene og oppmøte i alle undervisningstimene i undervisningsperioden 16. april - 24. mai 2007.

21. nov. 2006 13:46

Om undervisningsopptaket til dette emnet:

Søknadene sendt innen fristen 15. oktober forventes å være ferdigbehandlet innen 1. desember, og søkere vil få skriftlig svar.

Studenter ved UiO, som får opptak til dette emnet må semesterregistere seg i StudWeb og betale semesteravgift innen 1. februar 2007.

Studenter ved andre institusjoner (f.eks. UiB, UiT og NTNU), som får opptak til dette emnet må sende inn kopi av semesterkort vår 07 (etter å ha semesterregistrert seg ved studiestedet sitt) innen 15. januar 2007 til: IFIKK v/studiekonsulent klassiske språk, pb. 1020 Blindern, 0315 Oslo.

Gjør du ikke dette, kan du miste plassen din på dette emnet.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Dersom det i desember er ledig kapasitet på dette emnet, vil det være mulig å søke...

21. nov. 2006 13:45