Semesterside for ANT2210 - Vår 2008

Innlevering av eksamensoppgave og fuskeerklæring skjer i Fronterinnen kl. 14.00 fredag 6. juni. Det vil ikke være mulig å levere oppgaven etter dette tidspunkt, det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten.

Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene om Fronter ved IFIKK. Husk også å gjøre deg kjent med oppgavemalen for eksamensbesvarelsen som du finner via linken ovenfor. Det er med denne du skal levere eksamensbesvarelsen din.

Desom du får problemer kan du kontakte Erlend Bronken via "erlend.bronken@ifikk.uio.no" eller Tlfnr (+47)22 85 69 11/ (+47)22 85 77 51.

26. mars 2008 15:52

Beskjed fra instituttet i Roma: Hotell i Pompei og tog t/r Napoli vil bestilles av insituttet. Prisene blir ca EUR 60 for hotellovernatting og ca EUR 70 for togbillett (hvis vi velger hurtig-tog)

22. feb. 2008 12:47