Beskjed fra instituttet i Roma: …

Beskjed fra instituttet i Roma: Hotell i Pompei og tog t/r Napoli vil bestilles av insituttet. Prisene blir ca EUR 60 for hotellovernatting og ca EUR 70 for togbillett (hvis vi velger hurtig-tog)

Publisert 22. feb. 2008 12:47 - Sist endret 25. apr. 2008 15:09