Pensum/læringskrav

Grunnbok

K. Galinsky, Augustan Culture, Princeton 1996.

Historie, monumenter:

D. Favro, The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996 (329 s.).

Fra K. Galinsky (red.): The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge 2005, leses følgende:

  • W. Eder, Augustus and the Power of Tradition (s. 13-32)
  • E. S. Gruen, Augustus and the Making of the Principate (s. 33- 51)
  • A. Wallace-Hadrill, Mutatas formas: The Augustan Transformation of Roman Knowledge (s. 55-84)
  • D. E. E. Kleiner, Semblance and Storytelling in Augustan Rome (s. 197-233, i alt 107 s.).

Roger Ling, Pompeii: history, life & afterlife (The History Press 2005)
ISBN 978-0-7524-1459-1 (paperback)

A. Wallace-Hadrill "Augustan Rome", Bristol Classical Press 1993

Andrew Wallace-Hadrill, Herculaneum: past and future (Frances Lincoln
2012) ISBN 978-0-7112-3389-8 (paperback)

P. Zanker, The power of images in the Age of Augustus, Ann Arbor 1988 (385 s., den tyske originalutgaven Augustus und die Macht der Bilder fra 1987, som man også kan lese, har 357 s.).

Studentene anbefales også på lese kapitlene om romersk religion i Ingvild S. Gilhus og Einar Thomassen: Oldtidens religioner. Midtøstens og middelhavsområdets religioner, Oslo 2010.

NB! Det norske institutt har bare ett eksemplar av hver bok, så de studentene som har anledning, bør skaffe seg i hvert fall noen pensumbøker og/eller kopier. Kopier hjemme! Det er mulig å kopiere i Roma, men det er mye dyrere.

Litteratur:

Horats 1.1, 1.6, 1.9, 1.37, 3.2, 3.6, Carmen saeculare

Monumentum Ancyranum

Ovids kjærlighetseventyr 1.1, 1.9, 2.2.

#Ovids forvandlinger 1.sang, 14. sang, 15. sang.

#Suetonius, Romerske keisere, om Caesar og Augustus.

Tibull 1.1, 1.10

Tacitus, innledningen til Annales bok 1, kap. 1-10.

Vergil, Ekloge 1.

#Vergil, Aeneiden, 4. sang, 6. sang, 12. sang.

Sidetallet er ca. 340.

 

  • Vi vil først og fremst bruke skandinaviske oversettelser.
  • Aeneiden og Ovids forvandlinger er oversatt til dansk av Otto Steen Due, mens Suetonius er oversatt til norsk av Henning Mørland. Disse tekstene er også såpass lange at det er en stor fordel å ha lest dem før undervisningsstart.
  • De litterære verkene/tekstene markert med # må dere skaffe selv. De øvrige tekstene vil bli kopiert til dere og foreligge for salg i Roma ved undervisningsstart.

 

 

 

Publisert 24. nov. 2015 14:00