Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. april

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 23. mars kl. 10:00

Innleveringsfrist: 4. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Frammøte første dag

Deltakelse på alle ekskursjoner

Obligatorisk frammøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 17:44