Beskjeder

Publisert 9. mars 2010 13:43

Innlevering av eksamensbesvarelse og fuskeerklæring skjer i Fronter innen kl. 14.00 til oppgitt dato, og det vil ikke være mulig å levere oppgaven etter dette tidspunkt. Det er derfor viktig at alle gjør seg kjent med fremgangsmåten.

Brukerveiledning for innlevering i Fronter finner du på nettsidene om Fronter ved IFIKK. Dersom du får problemer kan du kontakte Erlend Bronken på "erlend.bronken@ifikk.uio.no" eller på tlfnr (+47)22 85 69 11/ (+47)22 85 77 51.

Publisert 14. des. 2009 17:50

Emnet sammenfaller med ANT2220, og pensum og undervisningsplan finner dere på semestersiden til emnet.