Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. februar

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 19. februar kl. 11:00

Innleveringsfrist: 22. februar kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. mars

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. apr. 2020 04:24