Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. februar

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 11. mars kl. 11:00

Innleveringsfrist: 14. mars kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. april

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. jul. 2020 19:27