Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. februar

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 26. februar kl. 11:00

Innleveringsfrist: 1. mars kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. mars

Skriftlig innlevering

Muntlig fremlegg

Deltakelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. apr. 2020 21:55