Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ANT3090 - Vår 2006

Eksamensresultatene er kunngjort. Du finner ditt eksamensresultat ved å logge deg på StudWeb.

26. juni 2006 12:28

SOSIAL MARKERING AV INNLEVERT SEMESTEROPPGAVE: E-post er i dag sendt dere som har levert semesteroppgave denne våren. Dersom dere ønsker en sosial markering, kan dere få midler fra antikkprogrammet. Ta kontakt med programkonsulenten om det økonomiske: christine.hogeid@hf.uio.no

6. juni 2006 18:04

MUNTLIG EKSAMEN 15. JUNI: Kandidatene finner oversikt over tidspunkt for muntlig eksamen i plan for muntlig eksamen .

6. juni 2006 11:28