Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ANT3090 - Vår 2011

Sensuren blir dessverre forsinket en uke og kunngjøres tirsdag 21. juni.

10. juni 2011 16:05

Obligatoriske innleveringer:

Innleveringsfrist for prosjektskissen er endret til fredag 25. mars kl 14.00.

Innleveringsfrist for revidert utkast er onsdag 27. april kl. 14.00.

Informasjon om innlevering i Fronter finner du her

16. mars 2011 09:59

Oppmøte til bibliotekskurset mandag 24. januar er grupperom 9 i 3. etasje Georg Sverdrups hus (universitetsbiblioteket).

17. jan. 2011 13:25