Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ANT3090 - Vår 2012

Frister

1. innlevering av prosjektskisse er satt til 30. januar kl. 14.00

2. innlevering av utkast (minimum 4 sider) er satt til 23. mars kl 14.00

3. innlevering av semesteroppgave er 24. mai kl 14.00

Hvordan levere besvarelser i Fronter

Vi minner om at aktiv deltagelse på undervisningen er obligatorisk og at vi krever at du kan kommentere dine medstudenters arbeid på en saklig måte når du møter til gruppesamling.

20. jan. 2012 15:55