Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 18. desember kl. 14:00

Merknad: Ut- og innlevering i Fronter: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html Regler for kildebruk og referanser: https://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Deltagelse på klassisk forskningsseminar

Prosjektbeskrivelse

Muntlig opponentkommentar

Bibliotekskurs

Utkast prosjektbeskrivelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 22:29