Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 16. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Deltagelse på klassisk forskningsseminar

Prosjektbeskrivelse

Presentasjon av prosjektskisse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 05:31