Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. juni

Deltagelse på klassisk forskningsseminar

Prosjektbeskrivelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. jul. 2020 19:29