Syllabus/achievement requirements

*markerer at teksten finnes i kompendium

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium

 

Asdal, Berge et co (red), Kap, 1 (Innledning), 4 (Saken), 6 (Sjangeren), 7 (Forfatteren) og 8 (Leseren) i Tekst og historie, Oslo 2008, ca. 180 s.

 

Blair, Ann: “Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550-1700”, Journal of the History of Ideas, Vol. 64, No. 1, 2003, pp. 11-28 = 17s (tilgjengelig på nett fra UB).

 

Buch-Hansen, Kartzow og Solevåg (red), Metodemangfold og det nye testamentet. I fotsporene til den etiopiske evenukken, Oslo 2013: Innledning + kap 1 («Lukas, Josefus og den etiopiske hofmand») og kap 7 («Se, en etiopisk mann, en evenukk, en embetsmann til Kandake»), ca. 50 s.

 

Chartier, Roger: Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer, 112 s.

 

Tidsskrift for kulturforskning 2010 / 2, "Eksemplets makt", red. Anne Eriksen.

 

Fafner, Jørgen, Retorik. Klassisk og modern. Indføring i nogle grundbegreber, København 1977 (nyere opplag), Kap I-IV, 100 s. (Finnes nå kun som e-bok).

 

Genette, Gérard: ”Paratekster”, [1987] oversatt til dansk av Rolf Reitan, i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus, 2010, s. 91–108 (17 sider)

 

*Jørgensen, Marianne W. og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde 1999, s. 9–71 = 62 s.

 

*Klein, Barbro: "An Afternoon's Conversation at Elsa's". I: Kaivola-Bregenhøj et al (red.): Narrating, doing, Experiencing. Studia Fennica, Helsinki 2006, s. 79–100 = 21s.

 

Reinhart Koselleck: ”Introduction and Prefaces to the Geschichtliche Grundbegriffe”, i Contributions to the History of Concepts (2011), 30 s (tilgjengelig på nett fra UB).

 

Reinhart Koselleck: ”Crisis”, Journal of the History of Ideas (1990), 42 s. (tilgjengelig på net fra UB).

 

Krefting, Ellen, Aina Nøding og Mona Ringvej: En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Scandinavian Academic Press 2014, kap. 1, 7 og 8, 66 s.

 

*McGann, Jerome: ”Tekster og tekstualiteter”, oversatt til dansk av Morten Visby i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus: Aarhus universitetsforlag, 2010, s. 109–126, 17 s.

 

*Pocock, J.G.A.: “Introduction: The state of the art” I Virtue, Commerce, and History, CUP, 1985, s. 1−35 (35 s).

 

*Savin, Kristiina: "Anekdoter om dygd. Värdenas retorik i Johannes Schefferus bok om det svenska folkets minnesvärda exempel (1671)" I: Marie Lindstedt Cronberg (red.) Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen. Nordic Academic Press 2008, s. 234–258 = 24s.

 

Pensumtekster marker med * finnes i kompendium til salgs hos Akademika.

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

 

Krogh, Thomas, Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke, Oslo, 2014, 125 sider. Stoffet her, eller tilsvarende, forutsettes kjent på EKUL4001.

 

Mikhail Bakhtin: "Talegenrer". I: Johansen og Klujegg (red): Genre. Aarhus universitetsforlag 2009, s 179 – 198= 21s

 

Robert Darnton: Censors at Work. How States Shaped Literature. W. W. Norton & Company; 2015.

 

Jørgen Dines Johansen og Marie Lund Klujeff: "Introduktion". I: Johansen og Klujegg (red): Genre. Aarhus universitetsforlag 2009, s 7–38 = 31s

 

Koselleck, Reinhardt, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, 1979/2004. HELE.

 

Publisert 23. okt. 2015 10:55 - Sist endret 26. jan. 2016 13:29