Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen: 29.-30. mai

Kunngjøring av eksamensresultater: 2. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. apr. 2020 20:13