Syllabus/achievement requirements

*markerer at teksten finnes i kompendium

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium

 

Asdal, Berge et co (red), Kap, 1 (Innledning), 4 (Saken), 6 (Sjangeren), 7 (Forfatteren) og 8 (Leseren) i Tekst og historie, Oslo 2008, ca. 180 s.

 

Bakhtin, Mikhail, Spørsmålet om talegenrane. Omsett og med etterord av Rasmus T. Slaattelid Ariadne forlag,  Bergen 1998, 44 s.. Digitalt tilgjengelig

Link: nb.bokhylla

 

Blair, Ann, “Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550-1700”, Journal of the History of Ideas, Vol. 64, No. 1, 2003, pp. 11-28 = 17s (tilgjengelig på nett fra UB).

 

Buch-Hansen, Kartzow og Solevåg (red), Metodemangfold og det nye testamentet. I fotsporene til den etiopiske evenukken, Oslo 2013: Innledning + kap 1 («Lukas, Josefus og den etiopiske hofmand»), kap 5 («Mangfold og kompleksitet. Perspektiver fra erindringsteori og interseksjonalitet”) og kap 7 («Se, en etiopisk mann, en evenukk, en embetsmann til Kandake»), ca. 70 s.

 

Chartier, Roger: Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer, 112 s.

 

Eriksen, Anne, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning, Kap. 1 “Eksemplets makt” I Eriksen, Krefting og Rønning (red), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag, Spartacus, 2012, 30 s.

 

Fafner, Jørgen, Retorik. Klassisk og modern. Indføring i nogle grundbegreber, København 1977 (nyere opplag), Kap I-IV, 100 s.

(Denne boken er kun tilgjengelig som e-bok)

 

Genette, Gérard: ”Paratekster”, [1987] oversatt til dansk av Rolf Reitan, i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus, 2010, s. 91–108 (17 sider)

 

*Jørgensen, Marianne W. og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde 1999, s. 9–71 = 62 s.

 

Kjeldsen, Jens, fra Retorikk i vår tid: en innføring i moderne retorisk teori, Spartacus, 2004: Kapittel 3, s. 53-68 (15 s): Kapittel 6, s. 115-148 (33 s), Kapittel 8, s. 170-179 (10 s), Kapittel 9, s. 195-228 (34 s) Kapittel 12, s. 297-332 (35 s) = 112 s.

 

*Klein, Barbro: "An Afternoon's Conversation at Elsa's". I: Kaivola-Bregenhøj et al (red.): Narrating, doing, Experiencing. Studia Fennica, Helsinki 2006, s. 79–100 = 21s.

 

*Lyons, John D. “Preface” og “Introduction” fra Exemplum. The Rhetoric of Example in Early Moderne France and Italy, Princeton University Press 1989, 35 s.

 

Reinhart Koselleck: ”Introduction and Prefaces to the Geschichtliche Grundbegriffe”, i Contributions to the History of Concepts (2011), 30 s (tilgjengelig på nett fra UB).

 

Reinhart Koselleck: ”Crisis”, Journal of the History of Ideas (1990), 42 s. (tilgjengelig på net fra UB).

 

*McGann, Jerome: ”Tekster og tekstualiteter”, oversatt til dansk av Morten Visby i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus: Aarhus universitetsforlag, 2010, s. 109–126, 17 s.

 

*Pocock, J.G.A.: “Introduction: The state of the art” I Virtue, Commerce, and History, CUP, 1985, s. 1−35 (35 s).

 

Pensumtekster marker med * finnes i kompendium til salgs hos Akademika.

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

 

Krogh, Thomas, Hermeneutikk. Om å forstå og fortolke, Oslo, 2014, 125 sider. Stoffet her, eller tilsvarende, forutsettes kjent på EKUL4001.

 

Robert Darnton: Censors at Work. How States Shaped Literature. W. W. Norton & Company; 2015.

 

Jørgen Dines Johansen og Marie Lund Klujeff: "Introduktion". I: Johansen og Klujegg (red): Genre. Aarhus universitetsforlag 2009, s 7–38 = 31s

 

Koselleck, Reinhardt, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, 1979/2004. HELE.

 

Slaattelid, Rasmus: «Bakhtins translingvistikk», etterord til Bakhtin, Mikhail, Spørsmålet om talegenrane, Bergen 1998. Digitalt tilgjengelig

Link: nb.bokhylla

Publisert 14. okt. 2016 16:23 - Sist endret 16. nov. 2016 15:16