Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes 28. og 29. mai.

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. juni

Skriftlige kvalifiseringsoppgaver

Muntlig presentasjon

Frammøte minst 70%

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 00:49