Syllabus/achievement requirements

*markerer at teksten finnes i kompendium

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium

 

 

Asdal, Berge et co (red), Kap, 1 (Innledning), 4 (Saken), 6 (Sjangeren), 7 (Forfatteren) og 8 (Leseren) i Tekst og historie, Oslo 2008, (ca. 180 s.)

 

Bakhtin, Mikhail, Spørsmålet om talegenrane. Omsett og med etterord av Rasmus T. Slaattelid, Ariadne forlag,  Bergen 1998, (44 s.). Digitalt tilgjengelig www.nb.bokhylla 

 

Barthes, Roland. “Tekstteori”. I Moderne litteraturteori. En antologi, red. Kittang, Linneberg, Melberg og Skei, Oslo: Universitetsforlaget, 1991, s. 70-85 (15 s.) (Kopi deles ut på forelesning.)

 

*Bauman, Richard, “Introduction: Story Performance and Event”, I Story, Performance and Event. Contextual Studies of Oral Narrative, CUP, 1986, s. 1−10 (10 s.).

 

Briggs, Charles L. 1993. Metadiscursive practices and Scholarly Authority in Folkloristics link. The Journal of American Folklore. Vol. 106, No. 422 (Autumn, 1993),s. 387−411 (24 s.)

 

Chartier, Roger: Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer, s. 1−42 og 83−98 (57 s.).

 

Clark, Elizabeth A.: History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn, HUP 2004, kap. 6−8 (ca 70 s.). Kan kjøpes ny eller brukt her:

Link

 

Eco, Umberto. “Overinterpreting texts” og “Between author and text”. I Interpretation and Overinterpretation, red. Collini, CUP 1992, s. 45-88. (43 s.) (Tilgjengelig på UB)

 

Eriksen, Anne, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning, Kap. 1 “Eksemplets makt” i Eriksen, Krefting og Rønning (red), Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag, Spartacus, 2012 (30 s.)

 

*Genette, Gérard: ”Paratekster”, [1987] oversatt til dansk av Rolf Reitan, i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus, 2010, s. 91–108 (17 s.)

 

Hogan, P. C.: “Intertextuality and allusion” I Cambridge Handbook of Stylistics, ed. Peter Stockwell 2015, s. 117-131 (24 s.) Digitalt tilgjengelig fra UB.

 

*Jørgensen, Marianne W. og Louise Phillips: Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde 1999, s. 9–71 (62 s.)

 

Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid: en innføring i moderne retorisk teori, Spartacus, 2004: Kapittel 3, s. 53-68 (15 s): Kapittel 6, s. 115-148 (33 s), Kapittel 8, s. 170-179 (10 s), Kapittel 9, s. 195-228 (34 s) Kapittel 12, s. 297-332 (35 s) = 112 s.

 

Koselleck, Reinhart: ”Introduction and Prefaces to the Geschichtliche Grundbegriffe”, i Contributions to the History of Concepts (2011), (30 s.). Digitalt tilgjengelig fra UB.

 

Koselleck, Reinhart: ”Crisis”, Journal of the History of Ideas, 1990 (42 s.). Digitalt tilgjengelig fra UB.

 

*Kövecses, Zoltán:  Metaphor. A Practical Introduction, OUP, 2002, kap. 1-2 og 4-5 (ca. 37 s.)

 

*Lyons, John D. “Preface” og “Introduction” fra Exemplum. The Rhetoric of Example in Early Moderne France and Italy, Princeton University Press 1989 (35 s.)

 

*McGann, Jerome: ”Tekster og tekstualiteter”, oversatt til dansk av Morten Visby i Boghistorie, red. Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak, Arhus: Aarhus universitetsforlag, 2010, s. 109–126 (17 s.).

 

*Pocock, J.G.A.: “Introduction: The state of the art” I Virtue, Commerce, and History, CUP, 1985, s. 1−35 (35 s).

 

 

Pensumtekster marker med * finnes i kompendium til salgs hos Akademika.

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

 

Blumenberg, Hans: Tenkning og metafor, oversatt til norsk av E. Lilleskjæret og T. I. Østmoe, Cappelen 2002, kap. I-VI.

 

Darnton, Robert: Censors at Work. How States Shaped Literature. W. W. Norton & Company; 2015.

 

Fafner, Jørgen, Retorik. Klassisk og modern. Indføring i nogle grundbegreber, København 1977 (nyere opplag), Kap I-IV, 100 s.

 

Johansen, Jørgen Dines og Marie Lund Klujeff: "Introduktion". I: Johansen og Klujegg (red): Genre. Aarhus universitetsforlag 2009, s 7–38 = 31s

 

Klein, Barbro: "An Afternoon's Conversation at Elsa's". I: Kaivola-Bregenhøj et al (red.): Narrating, doing, Experiencing. Studia Fennica, Helsinki 2006.

 

Koselleck, Reinhardt, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, 1979/2004. HELE.

 

Skinner, Quentin, “Meaning and understanding in the history of ideas”, History and theory, 1969

 

Slaattelid, Rasmus: «Bakhtins translingvistikk», etterord til Bakhtin, Mikhail, Spørsmålet om talegenrane, Bergen 1998. Digitalt tilgjengelig www.nb.bokhylla 

 

Publisert 30. okt. 2018 11:13 - Sist endret 15. nov. 2018 14:04