Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 1. april kl. 10:00

Innleveringsfrist: 8. juni kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 29. juni

Frammøte minst 70%

Obligatorisk individuell oppgave

Obligatorisk gruppeoppgave

Obligatorisk veiledning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 10:53