Syllabus/achievement requirements

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium

 

*markerer at teksten finnes i kompendium

# markerer at teksten fås I digital versjon gjennom UBO

Umerkede tekster finnes på angitt nettadresse.

 

*Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb og Joseph Williams: “Making Good Arguments. An Overview”, The Craft of Research, Chicago 1995, s. 88–93 (NB: 1. utg.)

*Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: “Grunnlaget for oppgaven – oppgavens pentagon”, Den gode oppgaven – håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 2. utg., Bergen 2013, s. 26–27

II

Søk & skriv (UiB, UiO, NHH, HiB), “Søking” (versjon 29.08.14), herunder “Skaff deg oversikt”, “Planlegg søket ditt” og “Gå i dybden”. <http://sokogskriv.no/soking/>

*Vibeke Bårnes og Mariann Løkse, “Søketips”, Informasjonskompetanse. Håndbok i kildebruk og referanseteknikker, Kristiansand 2011, s. 29–36

Robert Harris: “Evaluating Internet Research Sources” (versjon 21.01.15), The Virtual Salt. <http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm>

*W.R. Owens: “Planning, writing and presenting a dissertation or thesis” i Delia da Sousa Correa and W.R. Owens (red.), The Handbook to Literary Research, 2. utg., London 2010, s. 187–203

III

*Robert Darnton: “The Importance of Being Bibliographical” (kap. 9) i The Case for Books. Past, Present, and Future, NY 2009, s. 131-148 (17 s.)

 

#Kenneth M. Price, Ray Siemens, ”Introduction”, Literary Studies in the Digital Age. An Evolving Anthology, https://dlsanthology.commons.mla.org/introduction/

 

IV

Helene Ingierd: “Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi” (versjon 10.05.10). De nasjonale forskningsetiske komiteene. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Introduksjon/Innforing-i-forskningsetikk/Humaniora-samfunnsfag-juss-og-teologi/>

Torkild Vinther: “Fusk og plagiering” (versjon 17.06.09). De nasjonale forskningsetiske komiteene. <http://www.etikkom.no/no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering/>

 

*Jude Carroll, A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education, 2. utg., Oxford 2007, s. 20–21, 26, 52 og 61

 

Publisert 13. okt. 2017 14:48 - Sist endret 13. okt. 2017 14:48