Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 7. juni kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Frammøte minst 70%

Merknad: Se timeplan.

Obligatoriske individuelle oppgaver

Merknad: Prosjektskisse: 29.4 kl. 14.00 Leveres i Canvas. Individuell litteraturliste: 10.5 kl. 14.00. Leveres i Canvas.

Obligatorisk gruppeoppgave

Merknad: Gjennomføres under besøket på Nasjonalbiblioteket. Se timeplan.

Obligatorisk veiledning

Merknad: Siste frist 31.5.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 16:17