Pensum/læringskrav

Pensum

 

Edwards, Catharine. Writing Rome. Textual Approaches to the City. Cambridge University Press 1996. (ca. 150 s)

 

Eriksen, Anne. Minner fra Den evige stad. Skandinavers reiser til Roma 1850–1900. Pax 1997. evt bare s 9–66 = 57s.

 

Falkeid, Unn. "Petrarch and the Vision of Rome," Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. Vol. XXV, N.S.11 (2012): 195–205.(11 s.)

 

Stinger, Charles L. The Renaissance in Rome. Bloomington: Indiana University Press, 1998. (338s.)

 

Sweet, Rosemary: The Changing View of Rome in the Long Eighteenth Century. Journal for Eighteenth-Century Studies Vol. 33 No. 2 (2010), s 145–164. jecs_274 145..16

 

Watkin, David. The Roman Forum. London: Profile Books, 2009. (250s.)

 

Ødemark, John: Roma minnes Egypts visdom - Athanasius Kircher og obelisken på Pizza della Minerva. Tidsskrift for kulturforskning. (1-2), s 87- 113 (ikke om Forum / Capitol, men i utpreget grad om Roma som kunnskapssted) .

 

 

I tillegg kommer ca 300 sider selvvalgt pensum knyttet til arbeid med oppgavene.

 

 

 

Anbefalt bakgrunnslitteratur (ikke pensum):

 

Hibbert, Christopher. Rome – The Biography of a City. London: Penguin Books, 1987.

 

Jacks, Philip, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Thought. Cambridge University Press 1993. (376 s).

 

Krautheimer, Richard. Rome – Profile of a City, 312-1308. Princeton: Princeton University Press, 2000. (328s.)

 

 

Eksamensoppgavene skal skrives på grunnlag av utvalgte kildetekster som gjøres tilgjengelige for studentene i fronter ved semesterstart.

Publisert 3. mai 2016 15:11